˄

UNIT 1K1P,

BAHAGIAN KUASA-KUASA TEMPATAN DAN PERPADUAN (DAERAH),

TINGKAT 2, BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI,

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI,

JALAN JAMES PEARCE,

BANDAR SERI BEGAWAN, BS8610

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.


TELEFON:  +673 2223225

FAX: +673 2241367