˄

Empat (4) objektif 1K1P yang utama adalah seperti berikut:


  • Menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan saradiri masyarakat melalui aktiviti perekonomian yang berdaya maju,

  • Memperkukuhakn perpaduan dan semangat gotong-royong masyarakat menerusi aktiviti perekonomian yang diusahakan secara berterusan,

  • Meningkatkan inovasi dan kreativiti masyarakat melalui penghasilan produk atau perkhidmatan yang unik sebagai identiti sesuatu kawasan; dan

  • Mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber tempatan melalui penghasilan produk atau perkhidmatan secara terurus